Fylkesmannen i Nordland har gitt en jeger dispensasjon for jakt på kystsel, i et naturreservat i Andøy kommune i Nordland […]