EU åpner for en offentlig høring om klimatiltak frem til 23. juni 2023. Høringen er rettet mot allmennheten og interessenter som kan bli berørt av overgangen til et lavutslippssamfunn.

Høringen har som formål å samle inn tilbakemeldinger og bevis fra interessenter om EUs fremtidige klimaambisjoner og muligheter og utfordringer for alle økonomiske sektorer.

Dette vil gi viktig informasjon til EUs analyse av en passende klimamålsetning for 2040, sektorvise transformasjoner som trengs for å nå dette målet og mulige evolusjoner av klimapolitiske instrumenter etter 2030.

Man kan bidra til denne høringen ved å fylle ut en online spørreundersøkelse, som er tilgjengelig på flere offisielle EU-språk. Dersom man ikke har mulighet til å fylle ut spørreundersøkelsen online, kan man kontakte EU via en e-postadresse for assistanse.

Organisasjoner og bedrifter som deltar i offentlige høringer, oppfordres til å registrere seg i EU Transparency Register for å sikre åpenhet.