Mens Østlandet nord for Oslo sliter med flom og ødelagte hjem, har debatten om ekstremværet og klimaendringer intensivert i Norge.

Tillitsvalgt og rådgiver Rolf Utgård delte sine synspunkter i denne kritiske saken i en nylig kronikk publisert i VG.

Utgård mener at nylige kritiske kommentarene på sosiale medier bagatelliserer ekstremvær og Meteorologisk instituttets farevarsler. Ifølge ham kan man ikke ignorere værets ekstreme natur ved å peke på gamle eksempler fra historien. I stedet må man se på helheten og de menneskeskapte faktorene som påvirker klimaet.

Menneskeskapte konsekvenser

Utgård poengterer at klimaet i økende grad påvirkes av menneskelig aktivitet. Voldsomme skogbranner i Sør-Europa skyldes både klimaendringer og uvettig bruk av naturen. Til tross for dette hevder klimaskeptikere at brannene enten er påsatt eller resultatet av uhell, og har dermed ingen kobling til klimaendringer.

I tillegg har overdreven drenering, asfaltering, og bebyggelse av natur ført til større konsekvenser av flom, til tross for moderne flomsikring. Utgård kritiserer også både myndigheter og medier for å overdramatisere og manglende bruk av statistikk og forklaringer.

Smelting av is og permafrost

Utgård viser videre viktigheten av isen som klodens varmeregulator. Smeltingen av isen og permafrosten kan føre til kjedereaksjoner som frigjør drivhusgassen metan, som forverrer situasjonen ytterligere.

Perspektiv på klimaskepsis

Til tross for den vitenskapelige konsensusen rundt menneskeskapt global oppvarming, mener Utgård at klimaskepsis fortsatt er utbredt i Norge. Han sammenligner dette med tobakksindustriens benektelse av tobakkens helseskadelige effekter.

Utgård avslutter med å utfordre lesere til å reflektere over om Norges rikdom og ressursstyrke har bidratt til en overbevisning om at landet kan kjøpe seg ut av klimaproblemene. Han maner til en mer inngående diskusjon om de mest fornuftige og rettferdige tiltakene for å møte denne tidsalderens utfordringer.