Andreas Bjelland Eriksen har fått dette bildet fra gaupejakt på sitt bord.