I prosjektet «Arven etter Nannsen» har forskerne påvist betydelige endringer som følge av klimaendringer.