Varanger reinbeitedistrikt får de ikke erstatning for dyr som er tapt til rovdyr.