Avstanden fra Finnmark til ulvesonen er trolig for lang.