Kongeørna på Fosen spiser både rype og elg. På menyen til seks kongeørner sto småvilt, som hare og rype, men også sau, reinsdyr, rådyr og elg.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har merket kongeørner på Fosenhalvøya i Trøndelag med GPS-sendere i et større NINA-prosjekt, der de studerer hvor ofte kongeørn dreper lam.

Begrenset kunnskap

Det finnes i dag begrenset med kunnskap om hvor mye frittgående husdyr som blir tatt av kongeørnen. For første gang ble informasjon fra GPS-sendere brukt til å studere dietten til rovfugl.

Forskerne fulgte de merkede ørnenes ruter og undersøkte steder der de stanset opp i lengre perioder for spor etter hva de hadde spist. Dette er en velbrukt metode for firbeinte rovdyr.

Hare og rype

Det viste seg at metoden fungerte fint også på kongeørn. Ikke overraskende fant de at småvilt, som hare og rype, er en viktig matkilde for ørnene.

Cirka 70 prosent av de byttedyrene de fant, var småvilt. Men ørnene spiste også klovdyr. 15 prosent av byttedyrene forskerne fant, var sau, og 9 prosent var reinsdyr. I tillegg stod rådyr og elg på menyen.