Høyesterett har besluttet at ulvesaken blir behandlet i april.

Høyesteretts behandling er berammet til 25. til 27. april, ifølge NTBs sak på NRK. Det er informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett som opplyser dette til byrået.

Organisasjonen Noah – for dyrs rettigheter – har i to rettsrunder vunnet fram for sitt syn om felling av ulv i ulvesonen. Det skjedde først i Oslo tingrett. Så i Eidsivating lagmannsrett.

Normalt er det vanskelig å få saker fra lavere rettsinstanser vurdert av Høyesterett. I denne saken har imidlertid landets høyeste rettsinstans valgt å behandle saken.

Da NOAH vant fram, gjaldt det en lignende sak som den som nylig ble behandler i Oslo tingrett. Der fikk tre organisasjoner midlertidig medhold i at det ikke er lovgrunnlag for å starte lisensjakt på tre ulvefamilier fra nyttår.

Klima- og miljødepartementet krevde forleden at de måtte få en muntlig gjennomgang i tingretten for eventuell omstøting av den ferske kjennelsen fra tingretten, som gikk i Noah sin favør.

Statsråd Espen Barth Eide (Ap) ønsker å gjennomføre ulvejakta, selv om to instanser har sagt nei til forrige vinters lisensjakt i ulvesonen, og nå med en ny kvote denne vinteren. Han opplyser imidlertid at departementet tar kjennelsen til etterretning.

Det er tydelig at han ikke ønsker å vente til Høyesterett har behandlet lovligheten i den varslede behandlingen der i april.