Høyesterett har besluttet at ulvesaken blir behandlet i april. Høyesteretts behandling er berammet til 25. til 27. april, ifølge NTBs […]