Statens naturoppsyn melder at det kan være aktuelt å anmelde jegere som bruker blyhagl under småviltjaka.

Norge innførte først forbud mot blyhagl, så klarte jegerlobbyen å overbevise norske politikere om at det var greit. Nå er det imidlertid EU som har innført forbud mot blyhagl, og i årene imellom har norske jegere spydd ut tonnevis av bly i norsk natur.

Over 60 000 småviltjegere blir påvirket av nylig innført blyhaglforbud under årets fuglejakt. Blyhaglforbudet trådte i kraft 15. februar i år og har skapt diskusjon blant jegere.

Mange ønsker alternativ ammunisjon, men bedre alternativer har begrenset rekkevidde og kraft.

Bruk av blyammunisjon og transport under jakten er forbudt. Statens naturoppsyn overvåker og rapporterer ulovlige brudd til politiet. Overtredelser straffes med bøter eller fengsel i inntil to å, skriver Klikk.

Noen jegere motsetter seg forbudet. Kontroll skjer av politi og naturoppsyn, med fokus på dialog og forståelse. Jegere bør etterlate gammel ammunisjon og respektere forbudet. Oppsynsmenn vil håndtere situasjonen effektivt og kan inspisere våpen og utstyr. Loven kan håndheves ved anmeldelse. Jegere kan på sin side kreve legitimasjon fra oppsynsmenn med naturoppsynsbevis eller tjenestebevis.