Her har Miljødirektoratet besluttet å beskytte laksebestanden og redusere laksefisket. For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å […]