Statsforvalteren ber vernesiden ta direkte kontakt med nøkkelpersoner dersom de har informasjon som kan ha betydning under rovdyrjakta.