Norges jeger- og fiskerforbund mener at oppdrettsnæringen bør konsentrere seg om å lukke anleggene sine. Det går fram av en […]