Konflikten står om 0,6 prosent av det norske matinntaket.