Mattilsynet ber alle som jakter store dyr om å varsle dem dersom de finner væskefylte blærer i kjøtt eller indre organer hos hjortedyr.

Mattilsynet melder at parasitten Echinococcus (Echinococcus canadensis G10) er funnet i en elg som ble skutt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.

Prøven ble analysert på Veterinærinstituttet og bekreftet som positiv for parasitten. Dette er første gang parasitten er påvist på elg i Norge. Elgskrotten ble kassert og destruert.

Echinococcus er en parasitt som har hund som endevert og andre dyr (inkludert mennesker) som mellomverter. Parasitten produserer egg som kommer ut med avføringen fra endeverten uten at denne viser symptomer.

Dersom eggene tas opp av mellomverter kan det utvikle væskefylte blærer i vev som lungene eller lever. Smitte kan kun skje mellom endevert og mellomvert, for eksempel mellom hund og elg eller menneske.

E. canadensis G10 har ikke blitt påvist i Norge tidligere, men den er funnet i Sverige og Finland hovedsakelig med elg som mellomvert og ulv som endevert.

I Finland skal det også ha vært et tilfelle hos menneske. Echinococcus kan smitte til mennesker, men Folkehelseinstituttet anser sannsynligheten som svært lav.

Mattilsynet oppfordrer folk å ikke la hunder få rått kjøtt eller organer fra hjortedyr og å behandle hunden hvis den er smittet med parasitten.