– Det var et mye større antall skrevne artikler om rovdyr i lokale aviser enn i de nasjonale, men også flere negative omtaler i lokale enn i nasjonale medier.

Det sier Vilde Sponberg ved Høgskolen i Innlandet. Hun har forsket på lokalmedias omtale av rovdyr. For å få til det har hun pløyd igjennom avisartikler, kronikker og debattinnlegg på 1970-tallet, i 1982, 1987, 2004 og i 2014.

Hun har kommet til at det er stor forskjell i hvordan lokalaviser og riksaviser omtaler rovdyr. Spesielt lokalavisene bidrar til å holde konflikten varm både gjennom omfang og hvordan dyra blir fremstilt, viser forskningen.

Artiklene var fra lokalavisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad, og riksavisene VG, Dagbladet og Nationen. Gjennomgangen viser store forskjeller i dekningen mellom lokalavisene og riksavisene, melder høyskolen i en pressemelding.

– Det var et mye større antall skrevne artikler om rovdyr i lokale aviser enn i de nasjonale, men også flere negative omtaler i lokale enn i nasjonale medier, forteller Sponberg.

To skiller seg ut

Vilde Sponberg gjorde gjennomgangen i forbindelse med sin bacheloroppgave i faget Utmarksforvaltning på Høgskolen i Innlandet i 2020. Oppgaven er jobbet videre med og har nå blitt publisert som vitenskapelig artikkel i det internasjonale tidsskriftet GeoJournal.

– Når det gjelder bjørn og ulv, og da spesielt ulv, har de fått veldig mye negativ omtale. Det blir ofte laget store saker når det først skjer noe, spesielt i lokalavisene. For eksempel når husdyr som sau og storfe blir tatt av ulv, forteller Vilde Sponberg.

De gangene det var stoff om rovdyr i riksavisene, handlet det ofte om andre ting enn det de lokale skrev om, viser gjennomgangen til Sponberg.

– Det kunne for eksempel være saker om at noen hadde møtt rovdyr, og disse sakene var ikke nødvendigvis negative.

Også innen forvaltning og politikk rundt rovdyr er det konfliktene det skrives om. Dette fant Sponberg blant annet i dekningen av den nye rovviltmeldingen som kom i 2004, spesielt om ulvesona som ble innført.

Mye følelser

Hun mener at lokalaviser lar seg løpe av med følelser når de omtaler slike saker.

– Jeg tror det kan ha noe med at det bygges sterkere på følelser i disse sakene lokalt. Det er også et faktum at lokale hendelser blir mer personlige. De handler om noen du kjenner, eller i et område leserne har nær kjennskap til.

Forskning viser også at det er forskjell i holdninger til rovdyr i rurale og urbane områder.

– Rovdyr er nok mer eksotisk i urbane områder når du ikke får negative opplevelser på nært hold, forteller Sponberg.

Stort omfang av negativ omtale

Hun sier det store omfanget av negativ omtale kan være med på å holde liv i konflikten.

– Hovedkonklusjonen min i artikkelen er at media er delaktig i å øke konflikten på rovdyr, spesielt i forhold til ulv og bjørn.

Sponberg tror forskningen hennes kan være med på å finne tiltak for å redusere konflikten rundt rovdyr i Norge.

– For det første kan det vi har funnet ut her bidra til en sterkere bevisstgjøring hos norske aviser. De KAN velge å skrive mindre konfliktfylt hvis de ønsker å bidra til en mindre konfliktfylt debatt. For det andre har vi fått en enda større forståelse av hvilke faktorer som er inne og driver rovviltkonflikten, hvor altså media også spiller en rolle.

Vilde Sponberg er 29 år og kommer fra Engerdal i Innlandet, går det fram av pressemeldingen fra Høyskolen i Innlandet.