Det er stor forskjell på hvordan avisene omtaler rovdyr.