Miljødirektoratet har lagt frem et forslag som vil pålegge produsenter av fiskeutstyr et utvidet ansvar for å bekjempe plastforsøpling i havet.

Forslaget innebærer at produsentene skal dekke kostnader for innsamling, transport og behandling av kassert utstyr.

Det viser seg at nesten halvparten av plastavfallet på norske strender stammer fra fiskeri- og akvakulturnæringen. Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet mener at et utvidet produsentansvar vil redusere forsøpling og mikroplast i havet, og samtidig fremme ombruk og materialgjenvinning. Dette vil bidra til en mer sirkulær økonomi og er en vinn-vinn-situasjon for miljøet.

Forslaget sendt departementet

Miljødirektoratets forslag er nå sendt til Klima- og miljødepartementet for videre behandling. Målet er at de nye forskriftsendringene skal tre i kraft i desember 2024. Forslaget inkluderer krav om at produsentene må sørge for separat innsamling av kassert fiskeutstyr som inneholder plast, og legge til rette for ombruk og materialgjenvinning.

Separat innsamling og gjenbruk av fiskeutstyr

Produsentene vil bli pålagt å etablere systemer for separat innsamling av kassert utstyr i de geografiske områdene der produktene brukes. Dette skal sikre at fiskeutstyr som inneholder plast blir samlet inn og behandlet på en miljøvennlig måte. Miljødirektoratet ønsker å bygge videre på eksisterende innsamlings- og gjenbruksarbeid langs kysten før eventuelle skjerpede krav innføres.

Alvorlig forsøpling fra fiskeri og akvakultur

Undersøkelser viser at 46 prosent av plastavfallet på norske strender kommer fra fiskeri og akvakultur. Tapt fiskeutstyr fører til spøkelsesfiske og nedbrytning til mikroplast, noe som er skadelig for det marine miljøet. Hambro påpeker alvoret i at næringene som lever av havet, bidrar til forsøpling av eget næringsgrunnlag.

Produsentene skal dekke kostnader

Utstyrsprodusenter vil bli pålagt å dekke nødvendige kostnader for innsamling, transport og behandling av kassert utstyr. Dette vil involvere aktører som havner, kommuner og servicestasjoner. Det vil også bli etablert produsentansvarsselskap som skal godkjennes av Miljødirektoratet for å håndtere disse pliktene.

Miljødirektoratets forslag er et viktig skritt mot en renere kystlinje og et mer bærekraftig fiskeri. Forslaget vil nå bli vurdert av Klima- og miljødepartementet, og det er forventet at det vil føre til positive endringer for miljøet og næringene involvert.