Miljødirektoratet går imot regjeringens ønske om økt felling av disse rovdyrene.