Det er flaut å si til naturelskere fra andre land at man er norsk og se dem få et betenkt glimt i øynene.

Vi er tross alt det eneste landet i hele verden som har et bestandsmål på rovdyr som forholder seg til det maksimale antallet. Det er flaut å fortelle hvordan vi ikke greier å ta vare på naturen, og la dem vite hvor stor makt jegerne og enkelte elementer i sauenæringa har.

Nylig var det møte ang. rovviltforvaltning og en av de sakene som ble nevnt, er et hårreisende forslag i seg selv. Vi har jo så langt sett hvor skadelig den berømmelige Hurdalsplattformen har vært for naturen. Ikke nok med at staten tapte i ting – og lagmannsretten. De har til og med drept ulver innenfor sonen og utført akkurat det samme lovbruddet som de ble dømt for i to etasjer i rettssystemet – og nå akter de å drepe flere innenfor sonen mens de venter på at saken skal opp i høyesterett fordi staten anket.

Hvordan kan dette være mulig? Lovlig? Fornuftig?

Hvordan kan dette være mulig? Lovlig? Fornuftig? Hvordan kan de tro at nordmenn vil respektere norske lover når staten så til de grader utnytter smutthull for å drepe flere rovdyr?

Det stopper ikke der. For når staten ikke makter oppgaven de selv har satt seg, er det en enkel (ekkel) løsning: Man forandrer målene og så er den saken ute av verden. På møtet i kontaktutvalget for rovviltforvaltning 19. desember ble det nemlig nevnt av statssekretæren at målene for ulv og bjørn skal reduseres. Nevnt, ikke bestemt, men foreslått. For når det drepes så mye bjørn og ulv som det gjør i Norge, at man ikke makter å klatre opp til det maksimumsmålet staten selv har satt seg, så er den enkle løsningen å senke de målene.

Hvor mange år vil det gå før det målet er senket til null og full utryddelse er en realitet? Og lykkes de med bjørn og ulv, er det gaupe og jerv som står for tur. For det er den veien det går hvis ikke folk begynner å reagere på denne naturhatende, ensidige politikken i en «Hurdalsplattfot» som kun jobber for folk med økonomiske interesser, egoistiske hobbyer og nullvisjon for det som ikke passer dem. Utryddelsespolitikken har foregått i flere år med dreping av individer uten å sjekke DNA og viktigheten først, slik at innavl i ulvestammen vår snart er årsaken til at vi feiler i våre forpliktelser for denne rødlista arten i sitt habitat = innenfor Norges grenser. Bamser blir drept ved første gløtt av vårsol i søvnig blikk og flere vil de ha has på, ifølge innstillingen til enkelte rovviltnemnder.

Nedgang på 20 % i lammeslaktinga

Nationen skrev nylig om at det er en nedgang på 20 % i lammeslaktinga, noe som kanskje viser veien forbrukerne har valgt i forhold til matinntak og egne valg. Når skal det gå opp for sauenæringa at de også er et yrke som må reguleres etter kundenes ønske på lik linje med andre næringer som tjener på hva samfunnet ønsker? Kjøtt er på vei ut hos flertallet, interessen synker og det er gledelig at vi slipper å se 5000 tonn sauekjøtt på frys som må dumpes i arabiske land slik løsninga har vært tidligere år. Men det fjerner uansett ikke det skrikende faktum at staten innser de feilene de ikke vil innrømme ang. bestandsmål for rovdyr, i sin iver etter å tekkes jegere og en bitte liten del av befolkningen som tviholder på å tro på eventyr og egenkonstruert frykt.

Naturen presses på alle kanter i dagens samfunn. Er ikke livskvaliteten hos de som finner rekreasjon i ekte naturopplevelser viktig i det hele tatt? Er ikke naturarven viktig heller? Det vi stjeler fra våre kommende generasjoner? Å bruke opp arven på konto så etterslekta ikke får arve noe, kan ikke sammenlignes med det vi ødelegger, stjeler og dreper og utrydder i dag, så tomheten er alt våre barn og barnebarn blir sittende igjen med i en natur blottet for ekte liv. Vi har ikke natur på konto!

Nei, rovviltforvaltningen: Løsningen er IKKE å senke antallet i bestandsmålet, men å øke kravet til dere i regjeringen for å ta bedre vare på naturen vår, med de rødlista artene og alle andre som lever der uten å være i live for vår utnyttelses skyld.

Berit Helberg, dyreverner og naturelsker