I Trøndelag er det sluttbehandlet 314 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2020. […]