Norge har økt sin støtte til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) med 250 millioner kroner for å støtte kriserespons og opprettholde matproduksjonen i krisesituasjoner.

Støtten vil kunne nå ut til rundt 600 000 mennesker som mangler tilgang til sikker mat, og vil gi dem såkorn, gjødsel, dyrefor og annet nødvendig utstyr til landbruk, fangst og fiske.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) understreker at innsats innen landbruk og matsikkerhet ikke bare redder liv, men også er effektiv bistand. For hver krone som brukes på å beskytte levebrødet på landsbygda, spares omtrent ti kroner i humanitær matvarebistand.

Den økte støtten fra Norge vil styrke FAOs krisemekanisme, Sfera, som ble etablert i 2004 for å gi raskere og mer fleksibel respons til humanitære kriser og redusere tiden det tar å få hjelpen ut til de som trenger det mest. Sfera har tidligere blitt brukt til å bidra med såfrø og reparasjon av ødelagt utstyr i jordskjelvområdene i Syria og Tyrkia for å hindre at dyrkingssesongen går tapt.

Med økende priser på energi og gjødsel, samt hyppigere ekstremvær som truer matsikkerheten ytterligere, vil den økte støtten fra Norge hjelpe FAO med å støtte land og folk i å opprettholde matproduksjonen i krisesituasjoner. Dette vil bidra til å forbygge sult på en kostnadseffektiv måte.