Til tross for massiv internasjonal og nasjonal kritikk, går Norge videre med den kontroversielle planen om gruvedrift på havbunnen. Under avstemmingen protesterte en rekke organisasjoner.