Styret i Innovasjon Norge har besluttet å støtte Finnfjord AS med inntil 100 millioner kroner for å bidra til mål om CO2-fri produksjon av ferrosilisium.

– Innovasjon Norge vil gi Finnfjord inntil 40 millioner kroner i tilskudd og inntil 60 millioner kroner i lån til investering i nytt renseanlegg for røykgass fra ferrosilisiumproduksjon for å fange CO2, samt industrikai med tilhørende utstyr, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Finnfjord er et visjonært og framtidsrettet smelteverk. Vi er glade for å kunne bidra til deres mål om CO2-fri produksjon, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Finnfjord er et privat familieeid smelteverk for ferrosilisium på Finnsnes i Senja kommune, og er en av Europas ledende produsenter av ferrosilisium, som er nødvendig i produksjonen av stål.

Finansieringen fra Innovasjon Norge skal bidra til å realisere målet om CO2-nøytral produksjon, og legge grunnlaget for ny næringsvirksomhet med høyt verdiskapingspotensial på industriområdet ved smelteverket.

Utvikler ny industri

I 2014 inngikk Finnfjord et samarbeid med Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) om utvikling av algeproduksjon basert på CO2 fra røykgass og lys (AlgOpti-prosjektet). Prosjektet har utviklet seg fra lab-forsøk til at det nå er klart for industriell oppskalering. I 2021 fikk bedriften 44,5 millioner kroner gjennom Grønn Plattform.

– Finnfjord står bak en viktig og spennende satsing på industriell produksjon av alger. Som ingrediens i fiskefôr kan algene bidra til å kutte utslippene fra norsk fôrproduksjon og dermed gjøre havbruksnæringa mer bærekraftig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Finnfjord legger også til rette for en ny planlagt fabrikk ved anlegget som skal produsere metanol til drivstoff, basert på CO2 fra produksjonen av ferrosilisium.

En forutsetning for disse etableringene er at røykgassen fra smelteverket blir renset for uønskede gasser som svoveldioksid og nitrogenoksid, og at CO2 kan fanges og konsentreres. Utgangspunktet for etableringen vil være en årlig tilgang på 300 000 tonn renset og konsentrert CO2. Algeproduksjon forventes å benytte 150 000 tonn, så sammen med metanolproduksjonen vil Finnfjord oppnå visjonen om å bli CO2-nøytral.

– Prosjektet er en avgjørende investering for rensing av røykgass fra ferrosilisiumproduksjonen og utvikling av to nye, betydelige industrivirksomheter i Troms og Finnmark; industriell produksjon av alger som ingrediens i blant annet fiskefôr og produksjon av metanol til drivstoff. Begge disse tiltakene forutsetter tilgang på renset og konsentrert CO2 fra smelteverket, sier Geir-Henning Wintervoll, administrerende direktør i Finnfjord.