«En dyrevelferdsmessig forkastelig praksis som utelukkende gjøres i forebyggende øyemed».