Undersøkelser som Sysselmesteren har gjennomført viser hvordan isbreene slipper taket i fjellsidene.

Sysselmesteren har i høst fløyet med helikopter over breområder på Svalbard der det er mye ferdsel, spesielt vinterstid.

Observatører fra Sysselmesteren, UNIS og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps har rapportert at enkelte breer ser ut til å «slippe» fjellsidene og at det dannes brede, langsgående sprekker.

Sysselmesteren understreker at bilder og kart som er presentert kun gir informasjon om forholdene på de spesifikke breområdene som er omtalt, og at det ikke er gitt at forholdene er like trygge alle andre steder.

De som ferdes i naturen på Svalbard oppfordres til å være varsomme og å ta sine forholdsregler. Sikkerheten er den enkeltes ansvar, og forholdene kan også ha endret seg etter overflyvningene.