Liten risiko, men beregnede utblåsningsrater er relativt høye.