76 prosent av strandsonen er stengt i denne kommunen.