Statsforvalteren i Oslo og Viken har konfirmert at det kan felles til sammen 16 ulven utenfor ulvesonen på Østlandet.

Lisensfelling starter 1. desember og varer til 31. mai neste år, eller inntil kvotene er fylt.

De to rovviltregionene har fastsatt kvoter og vilkårene for lisensfelling.

Rovviltnemnda for Vestfold og Telemark har bestemt at det i dette området kan felles inntil to ulver. I Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark er det vedtatt en kvote på 14 ulver utenfor ulvesonen.

Dersom det blir frafall av ulv i perioden det kan jaktes ulv med lisens, blir disse individene trukket fra på kvoten som kan felles.

Om det er revishevdende par i marka vil ordinær lisensfelling stanse den 15. februar neste år. Dersom det er familiegrupper, vil lisensfelling avgrenses til perioden mellom 1. januar go 15. januar.

Det er satt en rekke krav til lisensjegere som skal delta i ulvejakta denne vinteren. De må ha med lisensen, ha bestått skyteprøve og må holde seg oppdatert om gjeldende kvote før jaktstart om morgenen.