Tidligere har myndighetene hatt som mål å utrydde skrantesyke. Slik er det ikke udelt lenger. En villreinbestand i Norefjell ble […]