Samtlige av de 15 fangststasjonene for pukkellaks fra Tanavassdraget til Grense Jakobselv er nå i drift. Hittil er det rapportert om fangst av mer enn 3700 pukkellaks i Finnmark.

Den høyeste registrerte fangsten av pukkellaks så langt har skjedd i Munkelva i Sør-Varanger, hvor over 2000 laks er fanget.

– Nå er det viktig at vi er tilgjengelig for foreningene. Uventede situasjoner kan oppstå der de trenger vår hjelp. Vi reiser også rundt i fylket for å besøke foreningene for å se hvordan det går. Å besøke dem hjelper på kommunikasjonen mellom oss og foreningene fordi vi blir bedre kjent, og ikke minst får vi «kontorrottene» en bedre forståelse for deres behov og hvordan de kan løses, sier fiskeforvalter hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Malin Solheim Høstmark.

Totalt er det 26 fellestasjoner i drift, og det antas at de frivillige fellestasjonene i Vest-Finnmark og Troms også er i operasjon, selv om de ennå ikke er registrert i våre systemer.

Det har vært noen utfordringer underveis, og ikke alle fellestasjonene er blitt satt opp ennå.

– To feller som var bestilt fra USA er forsinket, på grunn av lav vannstand i Panamakanalen. Det er uheldig for uttakene av pukkellaks, men foreningene er flinke til å finne løsninger og de har funnet midlertidige metoder for å stenge elva, frem til fellene ankommer, sier hun og legger til:

I enkelte elver har det vært vanskelig å lede fisken inn i fellestasjonene. Det jobbes imidlertid med justeringer og tiltak for å forbedre situasjonen.

Andre utfordringer kan også oppstå ved fellestasjonene, men det jobbes raskt med å finne løsninger.

– Pukkellaksen kan grave seg under gjerdet eller elvestrømmen graver vekk masser. Dette kan skape små hull som laksen kommer seg gjennom. Dette er utfordringer som lar seg fikse relativt enkelt når det først har blitt oppdaget, men det kreves at man følger med og sjekker langsmed hele fella at alt er i orden, sier Høstmark.

Forvaltningen legger også stor vekt på å være tilgjengelig for organisasjonene, og dette vil være en viktig oppgave fremover.