Dyreparken i Kristiansand har fått tillatelse til å innføre to individer av sumatra-orangutang (Pongo abelii).

Det har Miljødirektoratet avgjort i et vedtak 6. desember. Tillatelsen gjelder fram til 31. desember 2023.

Direktoratet har satt klare betingelser for importen. Det er blant annet at alle involverte, kunder og andre må ha kunnskap om risikoen for at innføring av dyrene kan gi uheldige følger for naturmangfoldet og forebyggende tiltak. Dyreparken må også informere ansatte om fremmede arter.

Litt byråkratisk opplyser direktoratet følgende til dyreparken: – Organismene skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe ut i miljøet, også under transport. Dette innebærer at de skal holdes i rømningssikre innhegninger med doble gjerder.

Dyreparken får ikke lov til å ta dyrene levende ut fra dyreparken, uten tillatelse fra direktoratet. Dyreparken får også pålegg om å informere direktoratet dersom dyrene rømmer.

Dyreparken opplyser følgende i søknaden: – Orangutangene vil holdes i et sikret anlegg i Dyreparken og det er ikke noen risiko for uheldige følger for biologisk mangfold. Arten vil ikke kunne overleve i norsk natur, heter det.

– Vi mener at risikoen ved å innføre Sumatra orangutang (Pongo abelii) og så lav at det ikke vil føre til en økt belastning på økosystemet. Vi gir derfor tillatelse, sier direktoratet i sitt svar til dyreparken.