Staten har nå tilbakeført gruveområdet for Svea og Lunckefjell på Svalbard til naturen. Prosjektet hadde et opprinnelig budsjett på 2,5 […]