Staten har nå tilbakeført gruveområdet for Svea og Lunckefjell på Svalbard til naturen.

Prosjektet hadde et opprinnelig budsjett på 2,5 milliarder kroner, men ble fullført hele 900 millioner kroner under budsjett.

Sveagruva var tidligere et industrielt samfunn i Van Mijenfjorden på Svalbard, som en gang hadde infrastruktur for opptil 300 arbeidere og støttet gruvevirksomhet.

I 2017 ble det besluttet å avvikle driften og gjennomføre en opprydding for å gjenopprette området til sin naturlige tilstand. Dette inkluderte fjerning av alle spor etter menneskelig aktivitet siden gruvedriften begynte i 1910, med unntak av kulturminner og bygninger fra før 1946.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttaler i forbindelse med ferdigstillingen at dette er Norges største naturrestaurering noensinne. arbeidet gir uttrykk for en langsiktig norsk politikk for å bevare villmarksnaturen på Svalbard. Opprydningen i Sveagruva er et viktig bidrag til dette, opplyser Klima- og miljødepartementet.

I tillegg til restaureringen av naturområdet ble fire fredede bygninger restaurert og sikret. Disse bygningene, inkludert Saloonen, Vinboden, Hundegården og det gamle transformatortårnet, eies nå av Nærings- og fiskeridepartementet og leies ut til UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) for forsknings- og undervisningsformål.

Prosjektleder for Svea, Gudmund Løvli, opplyser at prosjektet har vært vellykket fordi de har jobbet med smarte løsninger og gjort nødvendige justeringer underveis.

Restaureringen ble også mulig gjennom tett koordinering mellom Sysselmesteren, Klima- og miljødepartementet og Store Norske. Martine Løvold, som hadde en delt stilling hos KLD samtidig som hun var prosjektleder for opprydningen i Sveagruva hos Sysselmesteren, understreket viktigheten av å være tett på prosjektet og kunne kommunisere direkte med de involverte partene.

Sommeren 2019 ble området grundig dokumentert ved hjelp av avansert skanning og fotografering. Det sto Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) for. Resultatet er en digital 3D-modell som nå kan oppleves i Store Norskes turistgruve Gruve 3, i tillegg til en tilgjengelig 2D-modell via Store Norskes nettside. Dette sikrer at historien om Sveagruva lever videre, selv etter at området er restaurert og satt tilbake til sin naturlige tilstand.