«Jeg har alltid vært stolt av Norge som nasjon, så dette er en ny følelse for meg….følelsen av at det er skamfullt å være norsk…»

Sitatet er hentet fra en opprørt innbygger fra ulvefylket Hedmark i et, som skrev et flammende e-postbrev med forsvar av ulven til statsminister Erna Solberg, da ulvedebatten var på sitt høyeste i midten av januar.

– Den barbariske massakren av ulv som dere har godkjent…sende hundrevis av jegere med alskens hjelpemidler for å skyte to ulveflokker som ALDRI har tatt sau eller vært en «plage» for menneskene…nettopp fordi dette har vært to sterke, sunne flokker hvorav ulven oppfører seg slik deres natur er…helt horribelt, helt uten grunn, å utrydde to flokker.

Hvorfor så svak?

– En skamplett i norsk historie!!! Hvorfor gir du etter for skogeiere, jegere og bønder? I stedet for å lytte til eksperter på dyr, natur og økosystemer? Hvorfor så svak? Hva gjør at du ikke ser virkeligheten? Vi ødelegger flokker og gjør at det blir vanskeligere å opprettholde sunne ulver uten innavl. I tillegg skal det tas ytterligere ulv som igjen fører til mer innavl og oppløste flokker som igjen fører til skadelig og unormal oppførsel for ulven…hvordan tror du én enkelt ulv jakter?

Enkle bytter

– Der det er enkle bytter; sau, sau, sau, hund og andre enkle byttedyr… Hva med sterke, sunne flokker: jo, de nedlegger større dyr som elg og hjortedyr! Men plutselig kommer jegerne og skal ha enerett på å jakte elg og hjortedyr… Det er i rovdyrenes natur å jakte og spise dyr…hva gjør at vi mennesker har større rett til å regulere bestander enn rovdyra?

Klager på lite vilt

– Paradokset er at det er altfor mye vilt. 34 elgpåkjørsler hadde vi i Hedmark på ei helg før jul. 34! Også skal ikke ulven få forsyne seg? I tillegg så er det nå forbudt å fôre hjortedyr grunnet overpopulasjon som har ført til sykdommer og oppblomstring av flått og hjortelusflue. Og så klager jegerne på for lite vilt?

Ulv og sau

– Det må kanskje gjøres noe med kvotene, men det er en helt annen diskusjon. La nå ulven få spise maten SIN. Og over til sau: Sau er ikke levedyktig i norsk natur. Hvorfor i all verden slippes de ut flere måneder hvert år hvorav så mange dør av ulike årsaker (og ulven er ikke den største synderen her). Det er rett og slett dyreplageri!!!

«Til og med veterinærer i Mattilsynet innrømmer at hadde det vært et hvilket som helst annet dyr som hadde blitt sluppet ut sånn i flere måneder, så er det forbudt, men sau går under egen lov om næring, ikke vanlig dyrevelferd, så derfor lar man bøndene sende de ut i flere måneder hvert år uten noe særlig ettersyn. Dette hadde vært dyreplageri hadde dette gått under med et hvilket som helst annet dyr…»

Sauehold

– Hva med å tenke at det ikke er verken forsvarlig eller drivverdig med sauehold i Norge? Vi får konsentrere oss om andre husdyr og matproduksjon på gårdene i Norge, så får vi heller importere det lille vi spiser av sau/lam hvert år fra land hvor sauehold er bærekraftig!

Redd for ulven?

– Og det siste argumentet folk i ulvetrakter bruker: de er redd for ulven… frykt skal tas på alvor. Men frykten er ikke reell. Her må det settes inn profesjonelle som kan snakke med mennesker med urealistisk angst, realitetsorientere folk om ulvens atferd og ikke la eventyr prege folks bilde av ulv.

– Det er sagt at ulv tok mennesker på 1800-tallet, men dette er mest sannsynlig en vandrehistorie, som på lik linje med filmer/eventyr, gjør ulven til et monster – helt uten grunn. En sunn ulv er livredd mennesker.

Skaper usunne ulver

Hedmark-kvinnen mener for øvrig at myndighetene er med på å skape usunne ulver, ved å skyte så mange dyr av bestanden at den ikke er bærekraftig med hensyn til innavl og streifdyr.

– Dette kan fort ende opp med atypisk ulveadferd. Og da skriker rovdyrmotstanderne igjen opp om den farlige ulven, så skytes flere, og ringen er sluttet…vi utrydder ulven… Utrolig trist at vi mennesker utnevner oss selv til Gud som kan bestemme hvilke arter som er verdt mer enn andre…hvilket dyr er neste på lista? Gaupe? Jerv? Det er en nitrist utrydningspolitikk dere har.

Ulv med pass?

– Og argumentet om at ulven ikke er norsk, faller på sin egen dumhet. Den dagen ulven går med pass, respekterer landegrensene og kjøper kjøtt i butikken i stedet for å jakte selv, ja da er den i hvertfall verneverdig! Litt flåseri, men at ulven vandrer og blander seg med ulv fra resten av Skandinavia og Europa, gjør bare at den holder seg frisk og unngår innavl og gir sunne, levedyktige flokker.

Fra «ulveland»

– Til slutt må jeg nevne at jeg bor i «ulveland», Hedmark. Jeg er også oppvokst på gård, men har klart å unngå indoktrineringa om ulven som den evige syndebukken. Det ble skutt ulv i høst her jeg bor. Og jeg er mye i Trysil og har hytte i «ulvedistrikt». Men jeg er ALDRI redd for ulv. Jeg går mange turer i skogen med hundene mine. De fleste turer går de løse (nå når det ikke er båndtvang).

Redd for elgen

– Vi er ikke redd for ulv, for den er så mye reddere for oss. Jeg er redd elgkuer med kalv, men har ikke noe ønske om å utrydde dem av den grunn. Jeg er for regulering når naturen ikke klarer å regulere selv, men denne ulveslakten har ingenting med regulering å gjøre.

– Det er ødeleggelse fra ende til annen! Det er rett og slett flaut og skamfullt å være norsk. Jeg håper du kan få styrke til å stå opp for ulven som en del av norsk natur og det rike artsmangfoldet vi har. Det som skjer nå er veldig, veldig trist, avslutter hun brevet til statsminister Erna Solberg.