– Det er skuffende at Island gjeninnfører en hvalfangst

I 2022 ble hvalfangere på Island pålagt tilsyn i form av filming av hver skuddsituasjon og inspektører om bord på båtene. På bakgrunn av funnene besluttet Island å midlertidig stanse fangsten denne sommeren. Nå har de derimot annonsert at de vil gjeninnføre fangsten, viser Noah til i en pressemelding.

Ifølge Noah begrunner Islandske myndigheter gjeninnføring med at de har innført strengere kontroller og regler. NOAH kan ikke se at det er store, konkrete endringer bortsett fra at hvaler ikke skal skytes på større avstand enn 25 meter, og et løfte om hyppigere kontroller.

– Det er skuffende at Island gjeninnfører en hvalfangst, som de vet vil påføre dyr store smerter. Tidligere i sommer viste de at de tok hvalenes lidelser på alvor da de valgte å midlertidig stanse fangsten. Det er lite ved de nye reglene som vil kunne hindre at hvaler lider. Island har nå strengere regler enn Norge, men løfte om inspektører og filming av fangsten, men sommeren har vist at strengere kontroller ikke vil hindre dyrenes lidelser, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

I Norge har man fremdeles ingen kontroll av hvalfangsten. Noah lanserte nylig en film i samarbeid med ESPA, som illustrerer det en av fem hvaler i Norge risikerer å gå igjennom; en dødskamp på over 20 minutter.

– I den norske hvalfangsten har man i dag ingen oversikt over hva som skjer med dyrene i praktisk fangst. Man vet fra myndighetenes egne opplysninger at en av fem hvaler risikerer å dø en langtrukken død. Men man har ingen kontroll med antall skudd hvalene utsettes for, avlivingstid eller andre forhold. NOAH mener den norske fangsten bør stoppe, og at et absolutt minimum er å straks innføre tilsyn med filmopptak, som blir offentlig tilgjengelig, uttaler Martinsen.