Kan bli kostbart dersom Greenpeace skulle tape søksmålet.