Ny forskning indikerer hvor det er aktuelt å verne viktige områder for teisten.