Frivillige organisasjoner og stiftelser har fått sine bevilgninger for 2024.