Norge har nå passert en betydningsfull milepæl i sin satsing på elektrisk mobilitet med over 7000 hurtigladere i landet, ifølge den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL.

Økningen har forbedret tilgjengeligheten for elbil-eiere når det gjelder lademuligheter.

Med 7000 hurtigladere tilgjengelig, har Norge nå en dekningsgrad på 98 elbiler per hurtiglader. Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, mener utviklingen reflekterer en rask vekst innen ladeinfrastruktur, Hun understreket betydningen av å oppfylle regjeringens ladestrategimål.

– Dekningsgraden har aldri vært høyere enn nå, og dette er resultatet av den pågående utbyggingen av ladestasjoner, sier hun.

Med 7000 hurtigladere på plass, gjenstår det nå kun 2000 ladepunkter for å nå regjeringens mål om 9000 ladere innen 2025. Det er verdt å merke seg at begrepet «hurtiglader» refererer til ladere som leverer over 50 kW strøm.

I løpet av årets første måneder har det blitt etablert nesten 1400 nye hurtigladepunkter, noe som markerer en økning i utbyggingstakten sammenlignet med året før. Da ble det installert færre enn 1500 ladepunkter. Selv etter fjorårets økning i antall elbiler, har ladeinfrastrukturen klart å holde tritt, noe som bidrar til å styrke tilgjengeligheten av lademuligheter.