Om lag tusen personer møtte opp lørdag da NOAH foran Stortinget markerte motstand mot utrdningspoltikk, og krever at Norge innfrir løftet fra ukens natur-toppmøte også for egne truede dyr.

Denne uken har Norges klima- og miljøminister ledet FNs naturtoppmøte i Kenya. Statsledere har lovet at tiden er inne for å ta vare på naturmangfoldet. Men det er bare en uke siden Norges minister på hjemmebane forsvarte «ekstraordinære tiltak» for å skyte flere kritisk truede ulver, melder NOAH.

– I forbindelse med FNs verdensdag for ville dyr denne uken, lanserte FN slagordet «gjenoppretting av nøkkelarter for økosystemrestaurering». Vi krever at regjeringen lytter til FN og beskytter truede arter som våre rovdyr, og ikke driver en utryddelsespolitikk mot dem. Regjeringen kan ikke ha som politisk mål holde arter på randen av utrydding hjemme, og samtidig stå og love bot og bedring for naturmangfoldet i FN. Vi er mange som nå krever reelt vern av truede dyr og natur i Norge, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH.

Norge ledet denne ukens toppmøte for naturen. Men Norge leder samtidig an i en politikk som presser truede arter til utryddelse, og uthuler internasjonale konvensjoner for natur. Blant appellantene var tidligere miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre:

– Vi har nå den mest rovdyrfiendtlige regjeringen siden ulven ble fredet. Vi har en jakt på ulv som går langt ut over det som er etisk forsvarlig. Det er et flertall i Norge som ønsker at vi skal ha ulv, og som mener det er rom for å ha flere av dem. Vi må få økt bestandsmålene, sa Elvestuen.

En rekke fagfolk holdt også appeller – deriblant forfatter og biologiprofessor Dag Olav Hessen:

– Det spørsmålet vi må stille oss er med hvilken etisk rett vi regner våre egne interesser som så fundamentalt overordnet ikke bare ulvens, men alt annet liv, uttalte Hessen.