Naturvernforbundet har levert en klage på Rovviltnemndas vedtak om å felle seks bjørner i Hedmark i 2023.