Kommunen og statsforvalteren avviste først at et jaktlag i Holmestrand skulle få bruke løs hund under gaupejakt. Plutselig ble det likevel tillatt.