Totalt elleve prosjekter har fått midler fra ordningen Grønn plattform.

Blant disse finner er prosjektet SirkTRE som skal bidra til å øke bruken av returtre, som tildeles 105,7 millioner.

Etterspørselen etter tre vil øke framover. Da er det viktig at vi legger til rette for et bærekraftig uttak fra skogen i kombinasjon med å øke gjenbruket av tre, melder regjeringen.

I SirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfalls- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre. Målet er å firedoble gjenbruket av tre de neste ti årene ved å etablere en helsirkulær verdikjede for tre.

Avfall skal minimeres og tre skal ombrukes i byggenæringen, og med støtte fra Grønn plattform skal prosjektet bidra til bruk av returtre i byggeprosjekter.

SirkTRE har ambisjoner om å bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå.