Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at grunnlaget for en ny nasjonalpark i Østmarka oppfyller de naturfaglige kriteriene for å kunne bli nasjonalpark som er oppgitt i naturmangfoldloven.