Oslo er ikke så grønn som man kanskje skulle tro.

En ny studie publisert i tidsskriftet «Science of the Total Environment» av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at de med lavest inntekt og innvandrerbakgrunn har mindre tilgang til «blågrønne områder» i byen enn andre.

Dette inkluderer avstand til parker, skogområder, tilgang til sjø og vann og mengden trær og annen vegetasjon i nærheten av hvor folk bor. Studien sammenlignet tilgjengeligheten av slike områder i 99 delbydeler i Oslo med inntekt og innvandringsbakgrunn i samme delbydeler.

Forskerne fant at de med lavest inntekt og innvandrerbakgrunn hadde mindre tilgang til blågrønne områder enn andre. Det var spesielt avstanden til vann, som elver, innsjøer i Marka og fjorden, som slo ut i analysene. Forskerne påpeker at tilgang til natur også er viktig for helsen vår, og at negative helseeffekter kan oppstå når man bor langt unna natur.

Studien fant også at de med lavest inntekt var mest utsatt for luftforurensning. Forskerne mener at dette kan ha en negativ innvirkning på helsen, da luftforurensning kan føre til luftveissykdommer og hjerte- og karlidelser.

Selv om Oslo er kjent som en grønn by, viser studien at det er den såkalte nærnaturen som har mest å si for helse og trivsel. Studien fant også at mange i Oslo bor i områder med mindre vegetasjon enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler. Forskerne mener at det er viktig å øke tilgangen til natur for alle grupper i samfunnet, uavhengig av inntekt og bakgrunn.