Slik skal myndighetene utrydde villsvinet i Norge.