Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til folkemøte om Lnett’s planer om å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Strand, Finnøy og Rennesøy i Rogaland, samt nye transformatorstasjoner på Tau og Finnøy.

Lnett har sendt en melding til NVE om planene, som inneholder en oversikt over utbyggingen og en foreløpig vurdering av mulige virkninger for omgivelsene, samt et forslag til et utredningsprogram.

NVE har sendt meldingen og Lnett’s forslag til utredningsprogram på høring til kommunene der anleggene er planlagt, samt andre høringsinstanser, og ønsker innspill på temaer og løsninger som Lnett må utrede før de kan søke om konsesjon.

Høringsfristen er satt til 24. februar 2023. NVE inviterer også til offentlige folkemøter på Finnøy og Strand den 17. og 18. januar, der NVE vil informere om prosessen videre og sin rolle, mens Lnett vil presentere sine planer.

Alle interesserte er velkomne på møtene, melder NVE i en pressemelding.