Norge har ingen plan for å møte klimautfordringene.