Internasjonale vedtak har nylig forbudt bruk av tre miljøgifter, inkludert flammehemmeren Dekloran pluss, som ofte oppdages i både miljø og mennesker.

Dette forbudet ble innført etter forslag fra Norge, som har jobbet hardt for å bekjempe bruk og utslipp av slike skadelige stoffer.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttrykker sin tilfredshet med vedtaket, og fremhever viktigheten av internasjonalt samarbeid for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige miljøgifter. Norge har lenge vært aktiv i å fremme globalt forbud mot miljøgifter, og dette representerer et stort skritt fremover i denne innsatsen.

Insektmiddel

Partsmøtet, som ble avholdt i Genève 1.-12. mai 2023, med deltagere fra 180 land, førte til enighet om å legge insektmidlet Metoksyklor og de to industrikjemikaliene Dekloran pluss og UV-328 til Stockholmkonvensjonen.

Med forbudet mot Dekloran pluss, et stoff som er kjent for å være tungt nedbrytbart og som har evne til å hope seg opp i levende organismer, styrkes reguleringen av farlige stoffer i plast. Dette forbudet er spesielt viktig, da svært få skadelige stoffer i plast blir globalt regulert.

Partene ble også enige om et system for å følge opp landenes gjennomføring av Stockholmkonvensjonen. Vedtaket av et nytt stoff, Terbufos, under Rotterdamkonvensjonen, samt Baselkonvensjonens tekniske retningslinjer for miljømessig forsvarlig håndtering av plastavfall, markerer også viktige fremskritt i det globale arbeidet mot miljøforurensning.