Statsforvaltaren i Norge mottar jevnlig meldinger om forurensning som blir observert.

Noen av tilfellene kan imidlertid ha en naturlig forklaring. Med våren rett rundt hjørnet og pollensesongen i gang, kan pollen og alger skape inntrykk av forurensning på både sjø og ferskvann. I noen tilfeller kan mengden av pollen bli så stor at det legger seg i gule lag på vannoverflaten og blandes med mikroskopiske alger. Dette kan føles sleipt og minne om fett.

Små partikler blir transportert med vinden og legger seg på vannoverflaten på stille dager. Sjøvann inneholder også rester fra nedbryting av alger og mikroorganismer, som kan blande seg til en graut som flyter på overflaten til vind og bølger bryter det ned og blander det inn i vannmassene før det synker til bunnen.

Statsforvaltaren oppfordrer folk til å være oppmerksomme på at ikke alt som kan se ut som forurensning nødvendigvis er det. De gir også noen enkle sjekkpunkter som kan hjelpe til med å vurdere om det man ser faktisk er forurensning eller har en naturlig forklaring. Hvis det man ser finnes både på sjø og ferskvann, eller hvis det er til stede overalt, er det sannsynlig at det har en naturlig forklaring. Hvis man er i tvil, kan man alltid sende en melding til Statsforvaltaren med bilder.