Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har bestemt seg for å anke dommen i saken om gruvedumping i Førdefjorden.